Oferta

Nawierzchnie z asfaltu lanego !!!

Nawierzchnie z asfaltu twardolanego

W lewo W prawo
Osoba kontaktowa

Jesteśmy jednym z liderów w produkcji w mieszanek mineralno bitumicznych na terenie gminy Kraków. Produkcja odbywa się na dwóch wytwórniach mas bitumicznych WMB 60 produkcji Madro oraz WMB 150 produkcji włoskiej firmy Bernardi.

Od drugiej połowy lat dziewięćdziesiątych na terenie miasta Krakowa ponownie rozpoczęliśmy produkcję mieszanki asfaltu twardolanego. Początkowo zaczęto wykorzystywać ten rodzaj nawierzchni przy cząstkowych remontach dróg i budowie ścieżek rowerowych oraz boisk sportowych, natomiast od kilku ostatnich lat stosuje się go przy budowie obiektów mostowych i jako nawierzchnie w torowiskach tramwajowych.

Wyprodukowana przez naszą Firmę mieszanka asfaltu twardolanego o nazwie MASDEF, jest produktem opracowanym we współpracy Budostal 5 i Instytutu Badawczego Dróg i Mostów. Jest to mieszanka mineralno – asfaltowa składem i uziarnieniem odpowiadająca asfaltowi lanemu, spełniającemu wymagania normy polskiej PN-S-96025:2000 oraz niemieckiego normatywu ZTV bit StB94, wydanie 1998.

MASDEF wyróżnia się tym że zastosowane w mieszance lepiszcze jest kompozycją asfaltu, polimerów i innych dodatków w celu poprawy właściwości w wysokiej i niskiej temperaturze. Penetracja wyżej wymienionej mieszanki w porównaniu z asfaltem lanym jest prawie dwukrotnie mniejsza a w porównaniu z asfaltem lanym modyfikowanym jest o 60% mniejsza.

Nawierzchnia wykonana z MASDEF'u jest znacznie bardziej odporna na koleinowanie, spękania, niszczące działanie środków odladzających niż asfalt lany zwykły a nawet asfalt lany modyfikowany. 
Układanie MASDEF'u zalecane jest na drogach i mostach o dużym natężeniu ruchu.

Warstwa nawierzchni wykonana z MSDEF'u zapewnia:

  • samozagęszczalność mieszanki asfaltu lanego;
  • dużą zawartość lepiszcza asfaltowego, zapewniającego dobra przyczepność z podłożem oraz urządzeniami w nawierzchni (np. studzienki, krawężniki, szyny);
  • zwiększoną odporność na pękanie (również spękania odbite).
     
Nawierzchnie z asfaltu twardolanego