Dla Inwestorów

Notowania
Nazwa BUDOSTAL-5 Spółka Akcyjna w upadłości likwidacyjnej
Nazwa skrócona BL5
Rynek notowań NewConnect
Przynależność do sektora branżowego Budowlany
Segment, do którego spółka została zakwalifikowana NewConnect, ASO
Indeksy, w skład których wchodzą akcje spółki NewConnect index
Adres 31-587 Kraków, ul. Na Załęczu 1
Telefon 12 683 83 00
Fax 12 644 47 48
WWW http://www.budostal5.pl
E-mail
Prezes Marek Leśniak
Kontakt dla inwestorów
Biuro Zarządu Telefon Fax
Urszula Kukla12 644 47 05 12 644 47 48