O firmie

Zarząd i Rada Nadzorcza

Skład Zarządu i Rady Nadzorczej

Marek Leśniak Prezes Zarządu
Robert Gubała Członek Rady Nadzorczej
Krzysztof Arabski Członek Rady Nadzorczej
Tomasz Salawa Członek Rady Nadzorczej
Przemysław Biedrawa Członek Rady Nadzorczej