O firmie

Zarząd i Rada Nadzorcza

Skład Zarządu i Rady Nadzorczej

Marek Leśniak Prezes Zarządu
Robert Gubała Członek Rady Nadzorczej
Krzysztof Arabski Członek Rady Nadzorczej
Tomasz Salawa Członek Rady Nadzorczej
Tomasz Stec Członek Rady Nadzorczej
Przemysław Biedrawa Członek Rady Nadzorczej