Dla Inwestorów

Notowania
Nazwa BUDOSTAL-5 Spółka Akcyjna w upadłości likwidacyjnej
Nazwa skrócona
Rynek notowań
Przynależność do sektora branżowego
Segment, do którego spółka została zakwalifikowana
Indeksy, w skład których wchodzą akcje spółki
Adres 31-587 Kraków, ul. Na Załęczu 1 D
Telefon
Fax
WWW http://www.budostal5.pl
E-mail
Prezes Marek Leśniak
Kontakt dla inwestorów
Biuro Zarządu Telefon Fax
Urszula Kukla12 644 47 05 12 644 47 48