Oferta

SPRZEDAŻ RUCHOMOŚCI

Syndyk sprzeda ruchomości

W lewo W prawo
Osoba kontaktowa +48 783 432 150

Syndyk masy upadłości Budostal-5 S.A. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Krakowie zaprasza do składania ofert cenowych na zakup następujących ruchomości należących do upadłego:

 • Zestaw nr 1 – „wypożyczalnia sprzętu budowlanego i elektronarzędzi” - za cenę (netto) nie niższą niż 320 000,00 zł
 • Zestaw nr 2 – „ruchomości nie będące na stanie wypożyczalni sprzętu” - za cenę (netto) nie niższą niż 160 000,00 zł
 • Zestaw nr 3 – „ruchomości nie będące na stanie wypożyczalni sprzętu” - za cenę (netto) nie niższą niż 160 000,00 zł
 • Zestaw nr 4 – „drobne narzędzia” - za cenę (netto) nie niższą niż 5 000,00 zł
 • Zestaw nr 5 – „meble biurowe” - za cenę (netto) nie niższą niż 7 000,00 zł
 • Zestaw nr 6 – „metalowe szafy, regały i stoły warsztatowe” - za cenę (netto) nie niższą niż 6 000,00 zł
 • „samochody i przyczepy”:

a.    Ford Transit DC 350, rok prod. 2006, poj. silnika 2402 m3 / 103 kW, nr inw. 742/0906, nr rej. KR 335NU - za cenę (netto) nie niższą niż 16 000,00 zł
b.    Ford Transit, rok prod. 2005, poj. silnika 1998 cm3 / 62,5 kW, nr inw. 741/0772, nr rej.
KR 152NH - za cenę (netto) nie niższą niż 9 000,00 zł
c.    Przyczepa kablowa Thaler TTA5875 AL, rok prod. 2007, nr inw. 748/0678, nr rej. KR 982JP - za cenę (netto) nie niższą niż 18 000,00 zł

 •  „maszyny i urządzenia budowlane”:

a.    Podnośnik nożycowy 26 MRT, rok prod. 1998, nr inw. 763/0780 - za cenę (netto) nie niższą niż 22 000,00 zł
b.    Wózek widłowy podnośnikowy HVTM 1016, nr inw. 762/0871 - za cenę (netto) nie niższą niż 4 500,00 zł
c.    Walec tandemowy Ammann typ AV 115-2, rok prod. 2006, nr inw. 582/0546 - za cenę (netto) nie niższą niż 27 000,00 zł (uwaga: walec niekompletny! Brak skrzyni redukcyjnej, pomp hydraulicznych, komputerów i dwóch szyb)
d.    Walec wibracyjny tandem Stavostroj VH310, rok prod. 2001, nr inw. 582/0344 - za cenę (netto) nie niższą niż 35 000,00 zł
e.    Urządzenie do pomiarów zagęszczenia i temperatury masy asfaltowej, nr inw. 801/0379 - za cenę (netto) nie niższą niż 6 000,00 zł

 • „kontenery i magazynki stalowe”:

a.    Zestaw kontenerów 4 segmentowy, nr inw. 806/0597, nr ewid. I/225 - za cenę (netto) nie niższą niż 27 000,00 zł
b.    Magazynek stalowy, nr inw.  808/0717, nr ewid. III/068 - za cenę (netto) nie niższą niż 1 300,00 zł
c.    Melamina, nr inw. 806/2468, nr ewid. I/192 - za cenę (netto) nie niższą niż 600,00 zł
d.    Magazynek stalowy, nr inw. 806/0612, nr ewid.  III/171 - za cenę (netto) nie niższą niż
1 000,00 zł

Oferty należy składać w terminie do 22.05.2024 r. do godz. 15:00 w następujący sposób:

 • przesłać mailem: przetarg@budostal5.pl
 • przesłać pocztą na adres: Budostal-5 S.A. w upadłości likwidacyjnej, ul. Na Załęczu 1D, 31-587 Kraków
 • złożyć w sekretariacie Budostal-5 S.A. w upadłości likwidacyjnej, ul. Na Załęczu 1D, 31-587 Kraków

W przypadku ofert nadesłanych korespondencyjnie jako datę doręczenia uznaje się termin faktycznego dostarczenia przesyłki, nie zaś datę jej nadania.

Oferta winna zawierać oznaczenie zestawu lub pozycji, której dotyczy, dane oferenta wraz z numerem telefonu lub e-mail. Oferowana cena nie może być niższa, od wartości minimalnej określonej w treści niniejszego ogłoszenia. Wymagana wpłata wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej zestawu lub pozycji, na którą składana jest oferta!

Syndyk masy upadłości zastrzega sobie prawo odstąpienia od sprzedaży w całości lub w części w każdym czasie bez podania przyczyny.

Dla zainteresowanych istnieje możliwość obejrzenia zestawów po uprzednim umówieniu terminu spotkania pod numerem: +48 783 432 150 lub +48 697 139 804 (prosimy o kontakt telefoniczny od poniedziałku do piątku w godz. 7:00 - 15:00)

W celu uzyskania regulaminu konkursu ofert lub wykazu pozycji wchodzących w skład poszczególnych zestawów prosimy o kontakt mailowy: przetarg@budostal5.pl

Syndyk sprzeda ruchomości