Dla inwestorów

Akcjonariat

Akcjonariat według liczby akcji

Stan z dnia: 15 2024
Struktura akcjonariatu Liczba akcji Akcjonariat wg liczby akcji
Robert Gubała 9 295 250 54,48%
Halina Gubała 3 107 816 18,22%
Ryszard Popiela 1 279 850 7,5%
Pozostali 3 378 084 19,8%

Kapitał zakładowy Emitenta tworzy 17 061 000 akcji, w tym:

  • 3 520 000 akcji Serii A,
  • 521 400 akcji Serii B,
  • 11 468 600 akcji Serii C,
  • 1 551 000 akcji Serii D,

Wartość nominalna każdej akcji Emitenta wynosi 0,20 zł.

Kontakt dla inwestorów
Biuro Zarządu Telefon Fax
Urszula Kukla12 644 47 05 12 644 47 48