Dla inwestorów

1 października 2010

Wyznaczenie pierwszego dnia notowania obligacji serii A

-

Zarząd BUDOSTAL-5 S.A. informuje, iż w dniu dzisiejszym otrzymał Uchwałę nr 965/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 30 września 2010 r. w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania w ASO na rynku Catalyst 1.717 obligacji serii A BUDOSTAL-5 S.A. na dzień 4 października 2010r. (szerzej w raportach bieżących)

Odseteki od obligacji serii A 23 grudnia 2010
Drogowa Trasa Średnicowa - Zachód w Zabrzu. 3 grudnia 2010
Wybór biegłego rewidenta 22 listopada 2010
Nowy raport kwartalny 9 listopada 2010
Wyznaczenie pierwszego dnia notowania obligacji serii A 1 października 2010
Wprowadzenie obligacji do alternatywnego systemu obrotu na rynku Catalyst 17 września 2010
Uzupełnieniu treści Noty Informacyjnej dla Obligacji Serii A 10 września 2010
Znaczące zmiany w akcjonariacie Spółki 6 września 2010
Start przekazywania informacji za pośrednictwem systemu ESPI 3 września 2010
Rejestracja obligacji serii A 26 sierpnia 2010
Wyznaczenie 1 dnia notowań akcji serii C i D 26 sierpnia 2010
Nota Informacyjna dla Obligacji Serii A 16 sierpnia 2010
Emisja obligacji korporacyjnych 2 sierpnia 2010
Debiut na rynku NewConnect 24 czerwca 2010
Uchwała Nr 584/2010 Zarządu GPW w Warszawie S.A. 23 czerwca 2010
Uchwała Nr 582/2010 Zarządu GPW w Warszawie S.A. 22 czerwca 2010
Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki 9 czerwca 2010
Kontakt dla inwestorów
Biuro Zarządu Telefon Fax
Urszula Kukla12 644 47 05 12 644 47 48