Aktualności

29 sierpnia 2019

Informacja o upadłości spółki

Zmiana syndyka i inne ważne informacje

Postanowieniem Sądu Rejonowego dla Krakowa Śródmieścia Wydział VIII Gospodarczy dla spraw upadłościowych i naprawczych z dnia 12 czerwca 2012 r. nastąpiła zmiana sposobu prowadzenia postępowania upadłościowego z możliwością zawarcia układu na postępowanie obejmujące likwidację majątku upadłego. Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia Wydział VIII Gospodarczy dla spraw upadłościowych i naprawczych w dniu 28.10.2015 r. wydał postanowienie o zmianie syndyka - został powołany p. Mirosław Filipak.

Wynajem maszyn i urządzeń 13 września 2019
Informacja o upadłości spółki 29 sierpnia 2019
INFORMACJA O UPADŁOŚCI Pobierz załącznik
Catalyst Zakładowa Kontrola Produkcji