Aktualności

7 lipca 2011

Zawarcie istotnej umowy - wartość 82.610.948,31 zł

Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 776.

Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 776 na odcinku od granicy województwa do Buska Zdroju, wraz z remontem mostu przez rzekę Nidę w Wiślicy.


Szerzej w raportach bieżących.

Treść uchwał podjętych na NWZ 30 grudnia 2011
Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 2 grudnia 2011
Zatwierdzenie aneksu nr 4 do prospektu emisyjnego 15 listopada 2011
Raport okresowy 14 listopada 2011
Wybór członka Rady Nadzorczej 7 listopada 2011
Zmiana terminu publikacji raportu kwartalnego 3 listopada 2011
Raport 45/2011 31 października 2011
Nowe raporty bieżące 28 października 2011
Prospekt emisyjny Budostal - 5 S.A. 28 października 2011
Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej 17 października 2011
Nowy komunikat aktualizujący 10 października 2011
Nowe raporty bieżące 3 października 2011
Nota informacyjna obligacji serii D 14 września 2011
Dwa raporty 9 września 2011
Zmiana terminów oferty publicznej akcji. 6 września 2011
Nowe raporty bieżące 2 września 2011
Prognoza wyników 30 sierpnia 2011
Zatwierdzenie prospektu emisyjnego 26 sierpnia 2011
Uroczyste otwarcie projektu [foto] 25 sierpnia 2011
Raport kwartalny 9 sierpnia 2011
Niepubliczna emisja obligacji 5 sierpnia 2011
Identyfikacja wizualna 12 lipca 2011
Zawarcie istotnej umowy - wartość 82.610.948,31 zł 7 lipca 2011
Korekty raportów bieżących 17 czerwca 2011
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 776 30 maja 2011
Złożenie prospektu emisyjnego do KNF 23 maja 2011
Podpisanie umowy z ENION S.A. 20 maja 2011
Lista akcjonariuszy 11 maja 2011
Raport kwartalny 10 maja 2011
Treść uchwał podjętych na WZA 9 maja 2011
Niepubliczna emisja obligacji serii C 22 kwietnia 2011
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 8 kwietnia 2011
Wysokość odsetek od obligacji serii A 30 marca 2011
Raport roczny 29 marca 2011
Zmiana daty publikacji raportu rocznego 25 marca 2011
Przeprowadzenie niepublicznej emisji obligacji serii B 17 marca 2011
Nowy raport kwartalny 14 lutego 2011
Naprawy i remonty dróg zarządzanych przez ZIKiT w Krakowie 21 stycznia 2011
INFORMACJA O UPADŁOŚCI Pobierz załącznik
NewConnect Zakładowa Kontrola Produkcji