Aktualności

12 marca 2012

Postanowienie Sądu

o uprawomocnieniu ogłoszenia upadłości układowej Budostal-5 S.A.

W nawiązaniu do raportów bieżących nr 19/2012 z dnia 1.03.2012 r. i 21/2012 z dnia 9.03.2012 r. Zarząd Budostal-5 S.A. w upadłości układowej [dalej Emitent] informuje, iż w dniu dzisiejszym Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie Wydział VIII Gospodarczy dla spraw upadłościowych i naprawczych stwierdził, iż postanowienie z dnia 29 luty 2012 roku o ogłoszeniu upadłości z możliwością zawarcia układu stało się prawomocne z dniem 9 marca 2012 roku.

Raport bieżący 22/2012

Nowe raporty bieżące 25 czerwca 2012
Nowe raporty bieżące 22 czerwca 2012
Raport kwartalny za I kwartał 2012r oraz sprostowanie raportu 29/2012 23 maja 2012
Nowy członek Rady Nadzorczej 30 kwietnia 2012
Nowy Członek Rady Nadzorczej 20 kwietnia 2012
Rezygnacja Cłonka Rady Nadzorczej 20 kwietnia 2012
Raport roczny 10 kwietnia 2012
Kolejne raporty 2 kwietnia 2012
Postanowienie Sądu 12 marca 2012
Upływ terminu do zaskarżenia 9 marca 2012
Aktualizacja 8 marca 2012
Zgłaszanie wierzytelności do układu 7 marca 2012
Postanowienie Sądu o ogłoszeniu upadłości Spółki 1 marca 2012
Raport 17 lutego 2012
Raport kwartalny 14 lutego 2012
Raporty bieżące 11 lutego 2012
Postanowienia Sądu 29 stycznia 2012
Zestaw raportów bieżących 25 stycznia 2012
Raporty bieżące 19 stycznia 2012
Kolejne raporty bieżące 9 stycznia 2012
Nowe raporty bieżące 4 stycznia 2012
Złożenie wniosku o upadłość Spółki 2 stycznia 2012
INFORMACJA O UPADŁOŚCI Pobierz załącznik
NewConnect Catalyst