Aktualności

25 czerwca 2012

Nowe raporty bieżące

Pojawiły się kolejne raporty bieżące o nr 38/2012 i 39/2012

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 19/2012 z dnia 01 marca 2012 roku, Zarząd Budostal-5 S.A w upadłości układowej informuje, iż w dniu 08 marca 2012 roku upłynął termin do zaskarżenia przez Spółkę postanowienia z dnia 29 lutego 2012 roku o ogłoszeniu upadłości Emitenta z możliwością zawarcia układu wydanego przez Sąd.

Raport bieżący nr 21/2012

Nowe raporty bieżące 25 czerwca 2012
Nowe raporty bieżące 22 czerwca 2012
Raport kwartalny za I kwartał 2012r oraz sprostowanie raportu 29/2012 23 maja 2012
Nowy członek Rady Nadzorczej 30 kwietnia 2012
Nowy Członek Rady Nadzorczej 20 kwietnia 2012
Rezygnacja Cłonka Rady Nadzorczej 20 kwietnia 2012
Raport roczny 10 kwietnia 2012
Kolejne raporty 2 kwietnia 2012
Postanowienie Sądu 12 marca 2012
Upływ terminu do zaskarżenia 9 marca 2012
Aktualizacja 8 marca 2012
Zgłaszanie wierzytelności do układu 7 marca 2012
Postanowienie Sądu o ogłoszeniu upadłości Spółki 1 marca 2012
Raport 17 lutego 2012
Raport kwartalny 14 lutego 2012
Raporty bieżące 11 lutego 2012
Postanowienia Sądu 29 stycznia 2012
Zestaw raportów bieżących 25 stycznia 2012
Raporty bieżące 19 stycznia 2012
Kolejne raporty bieżące 9 stycznia 2012
Nowe raporty bieżące 4 stycznia 2012
Złożenie wniosku o upadłość Spółki 2 stycznia 2012
INFORMACJA O UPADŁOŚCI Pobierz załącznik
Catalyst NewConnect