Aktualności

22 listopada 2010

Wybór biegłego rewidenta

Bilanser Sp. z o. o. przeprowadzi badanie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2010

Rada Nadzorcza Budostal - 5 S.A. dokonała wyboru spółki Bilanser Sp. z o. o. jako biegłego rewidenta, który dokona badania sprawozdania finansowego spółki Budostal-5 S.A. za rok obrotowy 2010.


 Szerzej w raportach bieżących 27/2010

Odseteki od obligacji serii A 23 grudnia 2010
GDDKiA w podsumowaniu rocznym 20 grudnia 2010
Drogowa Trasa Średnicowa - Zachód w Zabrzu. 3 grudnia 2010
Wybór biegłego rewidenta 22 listopada 2010
Nowy raport kwartalny 9 listopada 2010
Nowy materiał filmowy 4 października 2010
Wyznaczenie pierwszego dnia notowania obligacji serii A 1 października 2010
Wprowadzenie obligacji do alternatywnego systemu obrotu na rynku Catalyst 17 września 2010
Uzupełnieniu treści Noty Informacyjnej dla Obligacji Serii A 10 września 2010
Znaczące zmiany w akcjonariacie Spółki 6 września 2010
Start przekazywania informacji za pośrednictwem systemu ESPI 3 września 2010
Rejestracja obligacji serii A 26 sierpnia 2010
Wyznaczenie 1 dnia notowań akcji serii C i D 26 sierpnia 2010
Nota Informacyjna dla Obligacji Serii A 16 sierpnia 2010
Podpisanie umowy z METRO Group 11 sierpnia 2010
Wywiad Prezesa Zarządu w telewizji TVN CNBC 4 sierpnia 2010
Emisja obligacji korporacyjnych 2 sierpnia 2010
Nowe materiały filmowe 7 lipca 2010
Debiut na rynku NewConnect 24 czerwca 2010
Uchwała Nr 584/2010 Zarządu GPW w Warszawie S.A. 23 czerwca 2010
Uchwała Nr 582/2010 Zarządu GPW w Warszawie S.A. 22 czerwca 2010
Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki 9 czerwca 2010
Uroczyste rozpoczęcie prac na DW 776 27 maja 2010
Pomoc podczas majowej powodzi w Krakowie 21 maja 2010
Odbudowa uszkodzonej sieci energetycznej w Małopolsce 2 lutego 2010
INFORMACJA O UPADŁOŚCI Pobierz załącznik
Catalyst NewConnect