Aktualności

27 maja 2010

Uroczyste rozpoczęcie prac na DW 776

Rozpoczęcie prac na zadaniu "Zaprojektowanie i modernizacja drogi wojewódzkiej nr 776 Kraków - Proszowice - Ostrów"

W dniu 26.05.2010r. przy udziale władz Gminy Kocmyrzów - Luborzyca, Proboszcza z parafii w Prusach, przedstawicieli Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie i konsorcjum firm realizujących zadanie, odbyło się uroczyste rozpoczęcie prac na budowie nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 776, mimo że faktyczne prace w terenie rozpoczęły się 20.05.2010r., a projektowe już z końcem 2008r.

Prace zainaugurował Wójt Gminy Kocmyrzów - Luborzyca Pan Marek Jamborski, zasiadając za sterami koparki i dokonując pierwszego wkopania łyżki w ziemię.

Realizacja inwestycji będzie się odbywać na odcinku długości ~ 26 km w wielu lokalizacjach równocześnie i obejmować będzie m. in.: budowę nowej drogi, czterech nowych rond, oraz modernizację już istniejącego odcinka.


Zakres prac obejmuje m. in. roboty:
rozbiórkowe (m. in. rozbiórka istniejących budynków kolidujących z inwestycją);
wycinka drzew i krzewów;
ziemne (wykopy, nasypy);
drogowe (przebudowa nawierzchni korpusu drogi istniejącej, budowa nowych obiektów drogowych, w tym obwodnice Prus i Kocmyrzowa, cztery nowe skrzyżowania typu rondo i jedno modernizowane, itp.);
zjazdy na posesje, chodniki, zatoki autobusowe, mury oporowe, ekrany akustyczne, itp.;
zabezpieczenie / przebudowa urządzeń obcych i uzbrojenia terenu;
budowa / przebudowa oświetlenia drogi;
zabezpieczenie obiektów chronionych (groby - pomniki);
zabezpieczenie zabytków małej architektury i stanowisk archeologicznych;
montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu.

 Zadanie współfinansowane jest przez Unię Europejską.

Odseteki od obligacji serii A 23 grudnia 2010
GDDKiA w podsumowaniu rocznym 20 grudnia 2010
Drogowa Trasa Średnicowa - Zachód w Zabrzu. 3 grudnia 2010
Wybór biegłego rewidenta 22 listopada 2010
Nowy raport kwartalny 9 listopada 2010
Nowy materiał filmowy 4 października 2010
Wyznaczenie pierwszego dnia notowania obligacji serii A 1 października 2010
Wprowadzenie obligacji do alternatywnego systemu obrotu na rynku Catalyst 17 września 2010
Uzupełnieniu treści Noty Informacyjnej dla Obligacji Serii A 10 września 2010
Znaczące zmiany w akcjonariacie Spółki 6 września 2010
Start przekazywania informacji za pośrednictwem systemu ESPI 3 września 2010
Rejestracja obligacji serii A 26 sierpnia 2010
Wyznaczenie 1 dnia notowań akcji serii C i D 26 sierpnia 2010
Nota Informacyjna dla Obligacji Serii A 16 sierpnia 2010
Podpisanie umowy z METRO Group 11 sierpnia 2010
Wywiad Prezesa Zarządu w telewizji TVN CNBC 4 sierpnia 2010
Emisja obligacji korporacyjnych 2 sierpnia 2010
Nowe materiały filmowe 7 lipca 2010
Debiut na rynku NewConnect 24 czerwca 2010
Uchwała Nr 584/2010 Zarządu GPW w Warszawie S.A. 23 czerwca 2010
Uchwała Nr 582/2010 Zarządu GPW w Warszawie S.A. 22 czerwca 2010
Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki 9 czerwca 2010
Uroczyste rozpoczęcie prac na DW 776 27 maja 2010
Pomoc podczas majowej powodzi w Krakowie 21 maja 2010
Odbudowa uszkodzonej sieci energetycznej w Małopolsce 2 lutego 2010
INFORMACJA O UPADŁOŚCI Pobierz załącznik
Catalyst Zakładowa Kontrola Produkcji