Aktualności

7 marca 2012

Zgłaszanie wierzytelności do układu

Raport 20/2012

W nawiązaniu do raportu bieżącego 19/2012 Spółka przedstawia w załączeniu postanowienie Sądu sygn. Akt: VIII GU-26011S w sprawie ogłoszenia upadłości.
Jednocześnie Spółka informuje, iż wierzyciele winni zgłaszać swoje wierzytelności wobec Spółki na ręce Sędziego Komisarza w terminie do dnia 10 maja 2012 roku.
Zawiadomienie takie winni złożyć również posiadacze wyemitowanych przez Spółkę obligacji.
Zgłoszenia wierzytelności należy złożyć w 2 egzemplarzach wraz z załącznikami na adres:

SSR Janusz Płoch
Sędzia Komisarz postępowania upadłościowego Budostal 5 S.A.
Sygn. akt: VIII GUP 4/12/S
Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia
VIII Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i naprawczych
ul. Przy Rondzie 7, 31 - 547 Kraków

 

Załącznik i raport dostępne TUTAJ

Nowe raporty bieżące 25 czerwca 2012
Nowe raporty bieżące 22 czerwca 2012
Raport kwartalny za I kwartał 2012r oraz sprostowanie raportu 29/2012 23 maja 2012
Nowy członek Rady Nadzorczej 30 kwietnia 2012
Nowy Członek Rady Nadzorczej 20 kwietnia 2012
Rezygnacja Cłonka Rady Nadzorczej 20 kwietnia 2012
Raport roczny 10 kwietnia 2012
Kolejne raporty 2 kwietnia 2012
Postanowienie Sądu 12 marca 2012
Upływ terminu do zaskarżenia 9 marca 2012
Aktualizacja 8 marca 2012
Zgłaszanie wierzytelności do układu 7 marca 2012
Postanowienie Sądu o ogłoszeniu upadłości Spółki 1 marca 2012
Raport 17 lutego 2012
Raport kwartalny 14 lutego 2012
Raporty bieżące 11 lutego 2012
Postanowienia Sądu 29 stycznia 2012
Zestaw raportów bieżących 25 stycznia 2012
Raporty bieżące 19 stycznia 2012
Kolejne raporty bieżące 9 stycznia 2012
Nowe raporty bieżące 4 stycznia 2012
Złożenie wniosku o upadłość Spółki 2 stycznia 2012
INFORMACJA O UPADŁOŚCI Pobierz załącznik
Catalyst Zakładowa Kontrola Produkcji