Aktualności

17 lutego 2012

Raport

Naliczenie kar umownych

 

Raport nr 18/2012

Treść:

W nawiązaniu do raportów bieżących nr 11/2012 z dnia 25 stycznia 2012 roku oraz 15/2012 z dnia 07 lutego 2012 roku, Zarząd Spółki Budostal-5 S.A. informuje, iż dniu 16 lutego 2012 roku otrzymał noty księgowe wystawione przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie obciążające Spółkę Budostal-5 S.A. karami umownymi za opóźnienia oraz za odstąpienie od umów nr 153/2008/ZDW i 154/2008/ZDW zawartych w dniu 17.11.2008 roku oraz 59/2011/ZDW z dnia 29.04.2011 roku na łączną kwotę 14.579.822,98 złotych wyznaczając Spółce siedmiodniowy termin na ich uregulowanie.
 Zarząd Spółki Budostal-5 S.A. informuje ponadto, iż w danych finansowych za IV kwartał 2011 roku przekazanych przez Spółkę w raporcie nr 17/2012 z dnia 14 lutego 2012 roku ujęto kary, o których mowa powyżej w wysokości 10.255.201.69 złotych.

 

Nowe raporty bieżące 25 czerwca 2012
Nowe raporty bieżące 22 czerwca 2012
Raport kwartalny za I kwartał 2012r oraz sprostowanie raportu 29/2012 23 maja 2012
Nowy członek Rady Nadzorczej 30 kwietnia 2012
Nowy Członek Rady Nadzorczej 20 kwietnia 2012
Rezygnacja Cłonka Rady Nadzorczej 20 kwietnia 2012
Raport roczny 10 kwietnia 2012
Kolejne raporty 2 kwietnia 2012
Postanowienie Sądu 12 marca 2012
Upływ terminu do zaskarżenia 9 marca 2012
Aktualizacja 8 marca 2012
Zgłaszanie wierzytelności do układu 7 marca 2012
Postanowienie Sądu o ogłoszeniu upadłości Spółki 1 marca 2012
Raport 17 lutego 2012
Raport kwartalny 14 lutego 2012
Raporty bieżące 11 lutego 2012
Postanowienia Sądu 29 stycznia 2012
Zestaw raportów bieżących 25 stycznia 2012
Raporty bieżące 19 stycznia 2012
Kolejne raporty bieżące 9 stycznia 2012
Nowe raporty bieżące 4 stycznia 2012
Złożenie wniosku o upadłość Spółki 2 stycznia 2012
INFORMACJA O UPADŁOŚCI Pobierz załącznik
Catalyst NewConnect